bip.gov.pl
RSS
A A A K
 SmodBIP

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

  1. Jeżeli pacjent lub jego opiekun chciałby złożyć skargę lub wniosek dotyczący funkcjonowania naszej placówki może to zrobić ustnie lub pisemnie we wszystkie dni robocze.
  2. Zażalenia przyjmuje Zastępca Dyrektora Szpitala ds. lecznictwa. Każda skarga jest odnotowywana w rejestrze skarg i rozpatrywana indywidualnie.
  3. Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania placówki przyjmuje także Dyrektor Szpitala, we wtorki w godz. 9.00 - 11.00.
  4. Pełnomocnikiem ds Praw Pacjenta w naszym Szpitalu jest Pani Grażyna Makutynowicz, która przyjmuje codziennie w godz. 13.00 - 14.00 (Oddział Rehabilitacyjny, I piętro),
    tel. 089 519 48 14.

 Opublikował: Sylwia Draszek
Publikacja dnia: 11.12.2012
Podpisał: Sylwia Draszek
Dokument z dnia: 11.12.2012
Dokument oglądany razy: 2 944