Inne informacje

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci
w Ameryce
Ogłasza
KONKURS
na stanowisko
Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Pobytu Dziennego i Opieki Całodobowej nad Dziećmi z Opiekunami
Oddziału Alergologiczno-Rehabilitacyjnego
w Wojewódzkim Szpitalu rehabilitacyjnym dla Dzieci
w Ameryce
Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinny posiadać kwalifikacje
określone w Rozporządzeniu MZ z dnia 20.07.2011 r. (Dz. U. Nr. 151 poz. 896)
oraz złożyć dokumenty określone w Rozporządzeniu MZ z dnia 06.02.2012 r.
(Dz. U. Nr. 12 poz. 182), z późniejszymi zmianami.
Oferty wraz z dokumentami należy składać w terminie do 17.09.2019 roku w zamkniętej kopercie
z nazwiskiem, imieniem, adresem i telefonem nadawcy z dopiskiem
„Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej ……..” i przesłać na adres :
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
Ameryka 21
11-015 Olsztynek
O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur nastąpi w terminie 04.10.2019 roku w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie ul. Wincentego Pstrowskiego 14K.

Osobna zgłaszająca się do konkursu ma prawo wglądu do materiałów informacyjnych stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu ogłaszającego konkurs.


Opublikował: Piotr Biedulski
Publikacja dnia: 27.08.2019
Podpisał: Tomasz Bieliński
Dokument z dnia: 28.11.2012
Dokument oglądany razy: 5449
15.04.2021 // ameryka.nazwa.pl/bip